Board sportsBoard sports

EN

Zpět

Podmínky užití projektu BOARD SPOTS

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK
Používání internetových stránek na adrese www.boardspots.net (dále jen „webové stránky“/“stránky“) a jejich dostupných služeb podléhá následujícím podmínkám. Část obsahu, který najdete na webových stránkách je ve vlastnictví členů, část je ve vlastnictví poskytovatelů třetích stran a část je ve vlastnictví BoardSpots.net. Webové stránky jsou vlastněny a provozovány autorem projektu.

2. PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
Naše služby můžete využívat různými způsoby počínaje vyhledáváním a sdílením informací po komunikaci s ostatními lidmi či vytvářením nového obsahu.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše soukromí je pro Boardspots.net velmi důležité. Všechny informace, které od Vás získáme v souvislosti s používáním této webové stránky, se řídí zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Používáním webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili zásady ochrany osobních údajů a že jste přijali podmínky, které jsou zde uvedeny. Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

4. REGISTRACE PARKU
Registrace nového parku na webové stránky Boardspots.net probíhá prostřednictvím formuláře „Přidat park“ umístěné na webových stránkách nebo prostřednictvím emailové komunikace. Registrovat park může buď vlastník parku/oprávněná osoba, nebo jakýkoli uživatel. Rozhraní profilu parku se dle zadavatele liší. Jako oprávněná osoba prohlašujete, že jste zodpovědná za udělení souhlasu pro použití vámi uvedených informací (informace, fotografie, videa, obrázky) k účelům stránky Boardspots.net, přičemž účelem se rozumí zveřejnění daných informací na profilu parku registrovaném na webových stránkách. Registrovaný park uživatelem bude po ověření vložen na webové stránky pouze v jednoduchém formátu (tj. v rámci volně zveřejnitelných informací bez potřeby udělení souhlasu majitele).

5. ZVEŘEJNĚNÍ ÚDÁLOSTÍ A DALŠÍHO OBSAHU
Je pro nás velmi důležité, aby byl obsah webových stránek kvalitní a přesný. Proto je v našem zájmu pečlivě zvážit a zkontrolovat každou uživatelem přidanou akci nebo událost, a to nejen z hlediska obsahu ale i příslušného jazyka. Události a akce budou smazány, pokud obsahují následující:

Boardspots.net si klade za cíl vybudovat prvotřídní obsah. Všechny články, komentáře, hodnocení, texty, grafiky, loga, obrázky, videoklipy a další informace nebo materiály (souhrnně označovány jako „obsah“), které jsou zveřejněny na webových stránkách, jsou odpovědností fyzické osoby nebo právnické osoby, která tento obsah vložila nebo svolila nebo zaslala požadavek ke zveřejnění. Boardspots.net odmítá jakoukoli zodpovědnost za vložený obsah třetí stranou a také za obsah vložený na základě svolení nebo požadavku třetí strany.